menu
nagłówek | header | image

Formularz rejestracyjny

Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail przesłane zostanie automatyczne potwierdzenie dokonanej rejestracji.

Dane do faktury należy podać podczas rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji bez podania danych do faktury wszystkie zgłoszenia dotyczące faktur przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres konferencje@ump.edu.pl.


* Pola wymagane
Dane uczestnika:
Tytuł naukowy:
Prof. Dr hab. Dr lek. mgr mgr inż. Pan/Pani
Typ uczestnictwa:
Udział w bankiecie:
Adres do korespondencji:
Prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu e-mail przed wysłaniem zgłoszenia.
Dane do faktury:
jak powyższe dane uczestnika
Dane do wysłania faktury:
jak powyższe dane uczestnika
jak powyższe dane płatnika

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych - RODO):

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail: iod@ump.edu.pl.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w wydarzeniu: VII Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE, III Forum Młodych Badaczy, Poznań, 23-24 marca 2023.

3. Przebieg wydarzenia: VII Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE, III Forum Młodych Badaczy, Poznań, 23-24 marca 2023 jest relacjonowany poprzez publikację foto-relacji na stronach internetowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia dostarczonych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Administrator Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań informuje, że:

- podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań w celach celów marketingu produktów i usług w tym komunikacji o promocjach i wydarzeniach oraz informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- dane mogą być udostępniane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji.

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) - od dnia 25 maja 2018 r.,

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, adres email: iod@ump.edu.pll

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym OŚWIADCZENIEM ADMINISTRATORA DANYCH.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail) przez Administratora Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań w celach marketingu produktów i usług, w tym do komunikacji o promocjach i wydarzeniach, informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach.
TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań informacji marketingowych produktów i usług, w tym komunikacji o promocjach i wydarzeniach oraz informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach drogą elektroniczną zwłaszcza pocztą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z przepisami Ustawą z 18 lipca 2002 r. i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
TAK NIE

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych w celach marketingowych podmiotom współpracującym z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.
TAK NIE
aktualizacja: 2023-01-01