menu
nagłówek | header | image

Tematyka

  • Najnowsze rozwiązania techniczne w aparatach słuchowych i implantach ślimakowych
  • Badania obiektywne zmysłu słuchu i równowagi
  • Protezowanie niedosłuchów
  • Zaburzenia słuchu u dzieci
  • Praktyczne wykorzystanie pomiarów in situ w pracy protetyka słuchu
  • Psychologia pacjenta niedosłyszącego
  • Szumy uszne - diagnostyka i terapia
  • Niedosłuch i uwarunkowania genetyczne
  • Rola otoplastyki w dopasowaniu aparatów słuchowych
aktualizacja: 2023-01-01