menu
nagłówek | header | image

Kontakt

W sprawach merytorycznych
Zakład Protetyki Słuchu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
telefon: (61) 854-66-91
e-mail: protetyka.sluchu@ump.edu.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań
tel. 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

aktualizacja: 2023-01-01